ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus

Relacions Exteriors

(placeholder)

ASSESSORIA INTERNACIONAL

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

La globalització ens ajuda a l'hora d'oferir un servei internacional.

ASSESSORIA INTERNACIONAL


Aduanes

Creació de filials

Sucursals

Oficines de representació

Estudi de viabilitat

Estructura societària

Inversions

Convenis internacionals

Contracte de fidúcia

Societats Offshore

SERVEIS

Importació i exportació

Creació de filials

Implementació de Sucursals

Adopció d'oficines de representació

Inversions amb fidúcia

Establiment a l'estranger

Estudis de mercat

Ajudes a la internacionalització

Assessorament TI

Cerca de parthners

Societats OFFSHORE

Ideal per a empreses d'internet, gaming, comerç electrònic

Creació i comptabilitat de la societat

Liquidació d'impostos

CRYPTOMONEDES

Assessorament en compra-venda de bitcoins