background
Logo ienode

CANAL DE DENÚNCIA


CANAL DE DENÚNCIA

Benvingut a la nostra plataforma de Canal de Denúncies. Estem compromesos amb la transparència i la integritat, i volem oferir un espai segur i confidencial perquè puguis informar sobre qualsevol comportament inapropiat, frau, assetjament o qüestions ètiques.


Protocol del Canal de Denúncies


 1. Objectiu:El Canal de Denúncies té com a objectiu proporcionar una via segura i confidencial perquè els empleats, clients o altres parts interessades puguin informar sobre possibles infraccions, comportaments inapropiats, frau o qüestions ètiques a dins de l'organització.
 2. Confidencialitat:Totes les denúncies rebudes a través del Canal de Denúncies seran tractades amb la màxima confidencialitat. Només el personal autoritzat tindrà accés a la informació proporcionada i es prendran les mesures necessàries per protegir la privacitat del denunciant.
 3. No-Retaliació: L'organització no tolerarà cap forma de represàlia contra aquells que presentin una denúncia de bona fe. Es prendran mesures disciplinàries contra qualsevol intent de retal·liació, i es protegirà la persona que ha presentat la denúncia contra qualsevol conseqüència negativa.
 4. Investigació imparcial: Totes les denúncies rebudes seran investigades de manera imparcial i objectiva. Es garantirà que les investigacions siguin completes i que es prenguin les mesures adequades en funció dels resultats obtinguts.
 5. Seguiment i Comunicació: Es proporcionarà un seguiment adequat a tots els denunciants, informant-los de l'estat de la seva denúncia i dels resultats de la investigació sempre que sigui possible sense comprometre la confidencialitat.Reglament del Canal de Denúncies


 1. Presentació de Denúncies: Les denúncies es podran presentar de forma anònima o identificada a través del formulari en línia disponible al Canal de Denúncies.
 2. Detalls de la Denúncia: Es demanarà als denunciants que proporcionin tots els detalls rellevants sobre la denúncia, incloent informació específica sobre els esdeveniments o situacions denunciades.
 3. Documentació Addicional: Els denunciants podran adjuntar qualsevol documentació o prova addicional rellevant relacionada amb la denúncia en el moment de presentar-la.
 4. Processament de Denúncies: Totes les denúncies rebudes seran revisades pel personal designat responsable del Canal de Denúncies, i es realitzarà una investigació adequada en cada cas.
 5. Confidencialitat i Protecció de Dades: Tota la informació proporcionada en el marc d'una denúncia serà tractada amb la màxima confidencialitat i en conformitat amb les lleis de protecció de dades aplicables.
 6. Informe i Resultats: Un cop completada la investigació, es proporcionarà un informe detallat dels resultats al denunciant sempre que sigui possible sense comprometre la confidencialitat.Procediment del Canal de Denúncies


 1. Presentació de Denúncia: El denunciant omple el formulari en línia del Canal de Denúncies i proporciona tots els detalls rellevants sobre la denúncia, incloent qualsevol documentació addicional disponible.
 2. Revisió i Processament: El personal responsable del Canal de Denúncies revisa la denúncia i inicia una investigació segons sigui necessari. Es comunica amb el denunciant si es necessita més informació o clarificació.
 3. Investigació: Es realitza una investigació completa i imparcial sobre la denúncia presentada. Es poden prendre mesures per recopilar proves addicionals o entrevistar a les parts implicades.
 4. Informe i Accions Correctives: Un cop completada la investigació, es prepara un informe amb els resultats. En funció dels resultats obtinguts, es prenen les accions correctives adequades per abordar la qüestió denunciada.
 5. Seguiment i Comunicació: Es proporciona un seguiment al denunciant informant-lo de l'estat de la seva denúncia i, si és possible, dels resultats de la investigació i les accions preses.


Bases legals


Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión


https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf


Per assegurar la fiabilitat i l'eficàcia del nostre Canal de Denúncies, et demanem que tinguis en compte les següents formalitats:


Identificació Opcional:

 • Pots triar fer una denúncia de forma anònima o identificada.
 • Procediment: Al presentar la denúncia, t'hi donarà l'opció d'identificar-te o de romandre anònim. Si decideixes identificar-te, hauràs de proporcionar el teu nom i informació de contacte.


Confidencialitat:

 • Totes les denúncies rebudes seran tractades de manera confidencial.
 • Procediment: Les denúncies seran gestionades per personal autoritzat, i es prendran les mesures necessàries per protegir la teva privacitat i la confidencialitat de la informació proporcionada.


Detalls de la Denúncia:

 • Proporciona tots els detalls rellevants relacionats amb la denúncia.
 • Inclou informació específica sobre el qui, què, quan, on i com dels esdeveniments o situacions denunciades.
 • Procediment: En el formulari de denúncia, s'inclouran camps específics per recopilar aquesta informació detallada.


Documentació Addicional:

 • Si disposes de proves o documentació rellevant relacionada amb la denúncia, et convidarem a enviar-la pel canal que ens indiquis.
 • Això pot incloure correus electrònics, fotografies, vídeos o qualsevol altre tipus de documentació que consideris pertinent.
 • Procediment: Proporciona els documents adjunts a posteriori de presentar la denúncia.


No-Retaliació:

 • La nostra organització no tolerarà cap tipus de represàlia contra aquells que presentin una denúncia de bona fe.
 • Procediment: En cas que es detecti alguna forma de represàlia, es prendran mesures disciplinàries contra els responsables i es protegirà el denunciant contra qualsevol conseqüència negativa.


Seguiment i Comunicació:

 • Un cop rebuda la teva denúncia, es realitzarà una investigació adequada i es comunicarà el seguiment i els resultats pertinents.
 • Procediment: S'informarà al denunciant sobre l'estat de la investigació i els resultats obtinguts, sempre que sigui possible sense comprometre la confidencialitat o la privacitat dels implicats.

FORMULARI DE DENÚNCIA

No hi ha camps obligatoris (sols l'acceptació de la política de privacitat)


Al marcar SI, usted reconoce que ienode s.l.l. puede recopilar la información registrada en este formulario con respecto a su consulta. Por favor, revise nuestra política de privacidad, Aviso legal y Cookies.
0%
Some required fields are missing. Please review the form and submit again.