ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus

Gestió Comptable Grans empreses

Comptabilitat per a PIMES i Autònoms

(placeholder)

ASSESSORIA COMPTABLE

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

Li gestionem la comptabilitat, sempre puntual i de forma eficient.

- Comptabilitat financera

- Comptabilitat analítica

- Comptabilitat de Costos.

- Registres oficials.

- Informes de gestió.

- Memòria i comptes anuals.

- Fluxos de tresoreria

- Estat d'origen i aplicació de fons.

- Assessorament permanent

- Interlocutor amb l'auditoria.

- Comptabilitat general per a PIMES i autònoms.

- Gcomptabilitat general per a professionals i artistes.

- Comptabilitat i registres oficials en règim d'estimació objectiva directa i simplificada.

- Estimació objectiva en mòduls i coeficients.

- Registres oficials d'IVA.


Gestions

- Outsorcing

- Informes econòmics.

- Ratis i avaluacions de la societat.

- Càlcul de rendibilitats

- Valoració de departaments, actius i gestió.

- Control pressupostari.

- Assistència a l'accionista.

ASSESSORIA COMPTABLE


Anàlisi i gestió comptable i administrativa

Assessorament comptable

Comptabilitat pressupostària

Comptabilitat de costos

Comptabilitat financera

Anàlisi de balaços

Anàlisi dels resultats

Legalització de llibres

Dipòsit dels comptes anuals

Comptabilitat en grups d'empreses

Posta al dia de comptabilitats endarrerides.

SERVEIS