ienode


Assessoria Ienode

Carrer del Vent, 32

43201 Reus

Tel: 877019269

Email: info@ienode.com

facebook ienode
twitter ienode
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
mapa reus ienode
Logo ienode
facebook ienode
twitter ienode
localitzacio ienode reus

Registre de protecció de dades

(placeholder)

RGPD

Assessoria

ienode

Carrer del vent, 32, 43201 Reus

telefon: 877019269

info@ienode.com

Posa't al dia amb la nova normativa europea de protecció de dades

ASSESSORIA RGPD PROTECCIÓ DE DADES


Creació del Registre de protecció de dades

Confecció dels formularis

Contractes obligatoris

Revisió del compliment

Anàlisi de risc

Control d'encarregats de registre

Mesures i seguiments

SERVEIS

(placeholder)

Creació del registre de protecció de dades

Avaluació de la situació

Implantació dels nous procediments

Seguiment del Registre

Formularis

Adaptació dels formularis d'atenció al client

Revisió dels formularis web

Revisió i actualització de les bases de dades

Anàlisi del risc

Avaluació del risc

Determinació de mesures de control

Anàlisi de les mesures de protecció

Gestió dels protocols

Seguiment

Revisió de les incidències

Control del compliment de les mesures

Comunicacions